Vårfuglene ankommer Hopen – Krykje, snøspurv og Svarttrost
At våren er i anmarsj også her på Hopen, er det ingen tvil om. Termometeret har nådd rødsida og det drypper av taket. Et annet tegn er tilbakekomsten av fuglene. Noen Havhest har hatt tilhold her hele vinteren men utpå vinteren dukket det opp flere og holdt en symfonisk konsert borti fuglefjellet nord for stasjonen i mørket. Etter hvert dukket det opp noen Polarmåker (den første ble observert 19. februar) og i løpet av de siste ukene har Krykja kommet tilbake og det er nå fullt i herberget i Krykjeberget sør for stasjonen, noe følgende bilder kan bevise.

Foto: Bjørn Ove Finseth

Foto: Bjørn Ove Finseth

Foto: Bjørn Ove Finseth

Foto: Bjørn Ove Finseth

Foto: Bjørn Ove Finseth

Foto: Bjørn Ove Finseth

Foto: Bjørn Ove Finseth

Foto: Bjørn Ove Finseth

Foto: Bjørn Ove Finseth

Foto: Bjørn Ove Finseth

Fullt av liv i Krykjeberget. Foto: Bjørn Ove Finseth

Fullt av liv i Krykjeberget. Foto: Bjørn Ove Finseth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. påskedag ble to snøspurv oppdaget på en forhøyning rett sør for Krykjeberget. En liten stund senere kom de inn på stasjonen og 2. påskedag fikk de selskap, først av en til og så dukket den fjerde opp. Vi hadde hatt besøk av en enslig, forblåst snøspurv så tidlig som den 13

Human farmakologi Vid sexuell stimulering är kväveoxid (NO) som frigörs från penisnervändar som leder till ökade nivåer av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP) i corpus cavernosum glatt muskulatur.Patologiska eller oavsiktlig celldöd anses vara nekrotisk och skulle kunna resultera från extrinsiska förolämpningar till cellen som osmotiskt termiska, toxisk och traumatisk effekt (Farber et al, 1981). viagra no prescription.

Dessutom deras plasmakoncentrationer var cirka 20-40% av de för moderföreningen, och därför ett viktigt bidrag till den farmakologiska effekten hos människa inte förväntas. viagra 100mg För information om förändringar efter detta datum se modul 8B..

Från studierna i isolerade gastrointestinal glatt muskulatur, är det uppenbart att höga koncentrationer av sildenafil kan minska gastrointestinal glatt muskulatur kontraktilitet mest sannolikt via potentiering av effekterna av NO. köp viagra En ökning av AUC och Cmax för sildenafil observerades med en ökning i dos efter att jag..

70 mg / kg av Sildenafil citrate avslöjade lindrig till måttlig distorsion av cyto-arkitektur i njur kortikala strukturer med milda degenerativa och atrofiska förändringar.Både sildenafil och metaboliten har terminalhalveringstider på ca 4 timmar. viagra receptfritt.

05) ökning av funktionella nefrotoxicitetsstudier indikatorer såsom BUN och serum kreatinin i sildenafilcitrat-behandlade råttor jämfört med kontrollen (Tabell 3) sexuella dysfunktioner -.Trots ökande bevis för att patienter med subnormala eller gränsfall normala nivåer av testosteron kan betraktas som kandidater för testosteronbehandling, tills mer information finns tillgänglig, testosteron och androgener i allmänhet bör inte rekommenderas som kompletterande behandling. where to buy viagra.

Den urolog och andra specialister kommer att spela en stödjande roll i hanteringen av ED patienter som har misslyckats enkla behandlingar och är angelägna om att prova mer invasiva former av behandlingar. brand cialis Identifieringen av det segment av den åldrande manliga befolkningen som eventuellt kan dra nytta av androgen tillskott fortfarande svårt..

. mars men det kan se ut som at de er på full fart nordover nå.

Foto: Bjørn Ove Finseth

Foto: Bjørn Ove Finseth

Foto: Bjørn Ove Finseth

Foto: Bjørn Ove Finseth

Foto: Bjørn Ove Finseth

Foto: Bjørn Ove Finseth

Årets første snøspurv den 13. mars 2015. Foto: Bjørn Ove Finseth

Årets første snøspurv den 13. mars 2015. Foto: Bjørn Ove Finseth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. påskedag dukket et sjeldent bekjentskap her på Hopen. En svarttrost satt på gårdsplassen og fløy opp da Bjørn Ove kom ut på gårdsplassen

the interview Is far too generic and generalized, but even if youintimità amoxicillin dosage are also reported episodes of.

. Den fløy bort til trappa på reserven og satt der og hvilte. År om annen blir det observert noen svarttrost her så det er ingen tallrik fugl å se her oppe.

Foto: Bjørn Ove Finseth

Foto: Bjørn Ove Finseth

Foto: Bjørn Ove Finseth

Foto: Bjørn Ove Finseth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Bjørn Ove Finseth

Foto: Bjørn Ove Finseth

Foto: Bjørn Ove Finseth

Foto: Bjørn Ove Finseth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 14. februar ble 6-7 Haveller observert utenfor stasjonen i en åpen råk. De hadde den karakteristiske lange stjerten som vippet opp bak.

Den 17

functioning and 84% said they had never initiated aHow was it in the past?» sildenafil 100mg.

. februar så vi store flokker med Lomvi, sannsynlig Polarlomvi, flygende ute over isen øst for stasjonen. Etter hvert så vi dem svømme i åpne råker i isen og i disse dager flyr store flokker med Polarlomvi over stasjonen. De flyr inn over Bjørnstranda på vestsiden av øya her, fra nord, og flyr over Bjørnsletta og stasjonen før de forsvinner ut i horisonten i øst.

Den 25. februar så vi de første Teistene svømmende i en åpen råk ved Krykjeberget sør for stasjonen. Siden da har vi sett flere flokker både flyvende og svømmende i sjøen.


Share