Hopen vannverk

I total mangel på innsjøer og bekker med mening er ikke alltid det å skaffe ferskvann en dans på roser. Til vanlig vinterstid kjøres det snø med traktoren, der det samles i et stort tinekar, før vannet pumpes i en stor tank for videre bruk. Dagens situasjon er; ytterst lite snø og mildvær. Da må det improviseres.

Stasjonssjefen og leder i Hopen vannverk sørger for vann til befolkningen

I bekkefaret like ved stasjonen har det dannet seg mye is. Nå når det er mildt, renner det små mengder smeltevann oppå isen. Det må samles!

Hopen vannverk
ikke mange m3 i minuttet, men…
Kokken og sjefen i full sving for å få vann til juledusjen
Share