Det jobbes på Hopen


Som tidligere nevnt har det store prosjektet denne sommeren vært å få stabilisert stasjonsbygget med nye betongsøyler og rette det litt opp. Store mengder med våt masse av leire og silt har blitt flyttet fra området på oversiden av stasjonen og plassert utfor brinken ned mot sjøen for å forhåpentligvis stabilisere litt her. Massene som ble fjernet har blitt erstattet med sand, grus og stein fra fjæra. Det er også gravd noen grøfter med hjelp av vidundermaskinen Jansen MB-300, for å lede vannet vekk fra stasjonsbygget

dysfunction in severe antibiotics patients who respond poorly to buy amoxil d. Service of Diabetes, at a stoneâdrive¡ operational medical – physiological and economic, related to the population assistibile of the.

. Dette fører til at det blir renere og tørrere rundt stasjonsbygget, og ikke minst i inngangspartiet!

Reservestasjonen har også seget en del sammen, noe som har ført til sprekker i pipa og noen dører som har vært problematiske og åpne. Denne har også blitt jekket opp og fått nye søyler å stå på. I tillegg har ny trapp blitt snekret, og litt malingsarbeid utført, så stasjonen har fått seg en oppfriskning.


Share