Besetninger 2021-2025

Vinteren 2020/21
Anstein Felde
Magnus Brommeland
Kjell Kristian Nilsen
Geir Fossen

Sommeren 2021
Per Morten Arak
Trond Rustand
Hans-Olaf Reitås
Haftor Lervik

Vinteren 2021/22
Trond Helland
Ted Torfoss
Gerhard Sæterbø
Fredrik Lund

Sommeren 2022
Anstein Felde
Kristoffer Øyjord
Håvard Andreas Leirvik Hansen
Ole-Magnus Eide Sveli

Vinteren 2022/23
Hans-Olaf Reitås
Jens-Kåre Holen
Kjell Ersland
Espen Eide

Sommeren 2023
Stian Hansen
Per Ansgar Østby
Magnus Brommeland
Håvard A.L. Hansen
Jens H. Halvorsen
Kenneth Vikane