Sommeren 2020-Del 17. Fin justering og flytting badstuen.

Dagene på Hopen er fylt med masse humor å mye å ta seg tid til å holde på med. Vi holder på med prosjekt å flytte badstuen opp til Hopen badeland.og der skal den gjennom gå total renovering av oss.

Arbeide går fint fremover her kommer noen bilder fra de siste par dagene med arbeid.

Svenn drar å drar å viser hvem som har størst muskler

ED Management How does cialis work? prior to or along with direct therapies as a key to treating.

.
Fredrik ordner kaffe og kanelboller så man får mere energi.
Fredrik flytter steinheller som skal brukes en annen plass
Svenn setter på en midlertidig trapp for å ivareta sikkerheten da han er verneombud.
Ja her skrur Haftor og Tom opp nytt gulv som skal isoleres
Tom tester varmen i badstuen
Da har det begynt å bli unger utom stasjon
Share