Ny sjelden art på Hopen


Søndag 14

. mai dukket det opp en ny sjeldenhet her på Hopen meteorologiske stasjon. En hann brushane i parringsdrakt dukket opp på foringsplassen foran stuevinduet. Den koste seg med brødsmuler sammen med snøspurvene som har tilhold her for tida
. Den ble skremt av oss som tok bilder av den bak vinduet og forsvant

understanding of the condition, the results of the diagnosticintraurethral therapy and the use of vacuum devices. How to use sildenafil citrate tablets.

. Siden har vi ikke sett den, men håper den finner seg en fru et eller annet sted her på Hopen eller Svalbard. Første gang det ble sett en brushane på Hopen var i 1972 og vi kan ikke finne noen andre observasjoner registrert senere enn nå i går.

I følge Georg Bangjord i LOFF (Longyearbyen Feltbiologiske Forening) er dette funn nr 6 på Svalbard og på de siste 35 åra er det bare gjort to funn av brushane på Svalbard. Første funn på Svalbard var i 1965.

Vi gleder oss over det sjeldne besøket og kan også nevne at både storjo, fjæreplytt og kortnebbgåsa er på plass. Våren er med andre ord kommet.Share