Forsyninger


KV Barenteshav kom innom med forsyninger av forskjellig valør

• Mild valvular disease viagra for sale another treatment intervention may be considered.

. Med god hjelp fra mannskapet, gikk laste og losse jobben knirkefritt
. I tillegg lå hvalfangeren Kato rett utenfor og ventet på bedre vær
. Mannskap fra begge båtene kom innom for de vanlige gjøremålene. Mao så ble det folksomt på Hopen
. Men trivelige folk er som alltid velkommen tilbake.


Share