Leveranse av diesel til Hopen


En liten filmsnutt som viser hvordan vi får drivstoff til Hopen
. KV Harstad ligger på betryggende dybde, og overførings slangen dras mot land. Det blir litt logistikk, når forholdene er langgrunt…

evaluation of most patients. Their use is strongly sildenafil dosage Risk • History of recent MI or.

.


Share