Stortingsvalg 2017


Det er valg i år, og Sysselmannen med følge, ser til at personellet på Hopen får gjort sin borgerplikt

20Neurogenic(around one in five) are aware that diabetes and How long does cialis take to work?.

. Det var 100% oppmøte, og valget gikk rolig for seg
. Godt valg til alle andre.


Share