Slamsuging

Etter at stein og grus var spadd ut, var det slamsuging av siste rest – Foto: Ted