Hopen i nyhetenes søkelys – Sovjetisk spionfly styrtet på Hopen i 1978


NRK har lagt ut en artikkel på sine nettsider som omhandler det utenrikspolitiske spillet i kjølvannet av at et sovjetisk fly styrter på Hopen
. Du finner artikkelen her.

Vrakrester i skråningen under punktet der Tupolevflyet styrtet i 
. Foto: Bjørn Ove Finseth

Vrakrester i skråningen under punktet der Tupolevflyet styrtet i. Foto: Bjørn Ove Finseth

På østkanten av Heniesalen i front på bildet styrtet flyet og vrakrester ble kastet opp på platået.  Foto: Bjørn Ove Finseth

På østkanten av Heniesalen i front på bildet styrtet flyet og vrakrester ble kastet opp på platået.
Foto: Bjørn Ove Finseth

Øverst i denne skråningen opp mot Heniesalen fra Egsetstranda fløy Tupolevflyet inn i fjellveggen i tett tåke 
. Foto: Bjørn Ove Finseth

Øverst i denne skråningen opp mot Heniesalen fra Egsetstranda fløy Tupolevflyet inn i fjellveggen i tett tåke

erections.using an elastic band placed at the base of the penis. The buy viagra online.

. Foto: Bjørn Ove Finseth

 

 

 

 

 

 

 

Share