Mer faste gjøremål

Vannproduksjon vha snøsmelting, fører med seg en del forurensing. Rengjøring av tinekarret er på sin plass, før vannet hentes fra nærmeste bekkeløp.
Så nå er Hopen vannverk erklært for åpent.

Et annet gjøremål, er mere som en skitjobb….bokstavelig talt. Septikken må tømmes og rengjøres. Stasjonsjefen tok på seg den jobben, da det manglet motkandidater….

Share