Fuglefjellet under Werenskiolds østside og nærmeste nabo til stasjonen


Hvis en går stranda sørover fra Husdalen og stasjonen er det ikke mange meterne fra Søre Husbekken før en kommer til en klippevegg som er bosatt av krykjer. En og annen teist, polarmåke og storjo finnes i området også. Det er litt av en opplevelse å gå under fuglefjellet og se det yrende livet som er der. Fuglefjellet ligger på Werenskioldfjellets østlige del.

Så var kyllingene til krykja kommet ut og ser nysgjerrig på alt som er rundt dem. Dessverre faller noen utfor og blir mat for polarmåke, tjuvjo, storjo eller polarrev.

Så var kyllingene til krykja kommet ut og ser nysgjerrig på alt som er rundt dem. Dessverre faller noen utfor og blir mat for polarmåke, tjuvjo, storjo eller polarrev.

Fuglefjell18 Fuglefjell17 Fuglefjell16

En flokk med ærfugl flyr forbi.

En flokk med ærfugl flyr forbi.

Fjellet er her som andre steder lagdelt og det raser ofte i fjellet.

Fjellet er her som andre steder på Hopen,  lagdelt og det raser ofte i fjellet.

Trangt om plassen så det er om å gjøre å være på godfot med naboen.

Trangt om plassen så det er om å gjøre å være på godfot med naboen.

Turtelduer eller krykjer?

Turtelduer eller krykjer?

Fuglefjell11 Fuglefjell10

En teist strekker hals for å lokke på maken.

En teist strekker hals for å lokke på maken.

Fuglefjell8 Fuglefjell7

Storjoen holder utkikk etter noen godbiter.

Storjoen holder utkikk etter noen godbiter.

Ærfugl legger egg på stranda under/ved fuglefjellet men er utsatt for rovfugler som polarmåke og tjuvjo.

Ærfugl legger egg på stranda under/ved fuglefjellet men er utsatt for rovfugler som polarmåke og tjuvjo.

Tett om reirplassene.

Tett om reirplassene.

Både polarmåke og teist er å finne i og ved fuglefjellet.

Både polarmåke og teist er å finne i og ved fuglefjellet.

Polarrev på tokt ved fuglefjellet. Se mer på video i Youtube.

Polarrev på tokt ved fuglefjellet. Se mer på video i Youtube.

Fuglefjellet sett fra 2 


<div title=

writing.The result of this experiment revealed that Sildenafil citrate consumption caused significant (P<0. sildenafil 100mg.

. etasje på stasjonen.» src=»http://hopenmeteo.no/wp-content/uploads/2014/02/Fuglefjell1.jpg» width=»800″ height=»533″ /> Fuglefjellet sett fra 2. etasje på stasjonen.

 

 

 

 

Share