Service på aggregat 01.07.2014

Det er ikke bare vi som bor her på øya som trenger stell, men også de som forsyner oss med strøm må ha litt pleie.

1

Diesel 2 har gått sine timer og er klar for en 1200 timers service

2

Kontroll og justering av ventilklaring

4

Den gamle dynamoreima er moden for utskiftning

5

Ny dynamoreim nesten på plass

6

Nytt luftfilter monteres

7

Veivhusventilasjonsfilterne skifte også

influence the individual patient’s selection of therapy.following: viagra pills.

. Gammelt til venstre nytt til høyre.

8

Dieselfiltrene må også skiftes

9

Skifte av oljefilter

10

Den gamle olja pumpes ut for hånd

11

Ny frisk olje fylles på motoren

12

En siste sjekk av motor før start

13

Alt ser ut til å være i orden