Lomvi på daglige utflukter

Lomviene har kommet til øya for en stund siden og når det er finvær benytter de anledningen til å se seg omkring. Store flokker med Lomvi fløy over stasjonen i dag. Og når det fortsatt er finvær så måtte en benytte anledningen til å komme seg ut.

Foto: Bjørn Ove Finseth

Foto: Bjørn Ove Finseth

Foto: Bjørn Ove Finseth

Foto: Bjørn Ove Finseth

Foto: Bjørn Ove Finseth

Foto: Bjørn Ove Finseth

Foto: Bjørn Ove Finseth

Foto: Bjørn Ove Finseth

Foto: Bjørn Ove Finseth

Foto: Bjørn Ove Finseth

Foto: Bjørn Ove Finseth

Foto: Bjørn Ove Finseth

Kollerfjellet. Foto: Bjørn Ove Finseth

Kollerfjellet. Foto: Bjørn Ove Finseth

Stasjonen og Knulterodden i bakgrunnen. Foto: Bjørn Ove Finseth

Stasjonen og Knulterodden i bakgrunnen.
Foto: Bjørn Ove Finseth

Foto: Bjørn Ove Finseth

Foto: Bjørn Ove Finseth

Foto: Bjørn Ove Finseth

Foto: Bjørn Ove Finseth

Foto: Bjørn Ove Finseth

Foto: Bjørn Ove Finseth

Foto: Bjørn Ove Finseth

Foto: Bjørn Ove Finseth

Share