Rudihytta

Enkelte dagar er det jo beint fram perfekt turvær, ein dag var me sørover på øya og forbi Rudihytta som ligg heilt sør på Hopen.

Denne hytta blei oppført av den fyrste kjende fangstekspedisjonen på Hopen sesongen 1908-1909, den mest kjende deltagaren på denne turen var Henry Martentius Rudi og kalla isbjørnkongen. Han budde og fangsta der nærast aleine den sesongen, dei andre i følget var lenger nord på øya. Den ligg vakkert til på Koefodden med utsyn utover havet og nordover langs austsida av øya. Sjølve hytta har fått hard mefart av vær, vind og isbjørn og er heilt ubebueleg. Det har den vore i mange årtier men den står framleis der som eit minne om svunne tider, og eit hardt liv som ikkje var so bekvemt som nymotens ishavsfolk har det. Henry Rudi overvintra på Hopen som ung mann og sin fyrste sesong, det blei seinare ein yrkesveg for han og han endte opp med 28 overvintringar på Svalbard, 10 på Grønland og 1 på Jan Mayen. Samt 30 fangstturar på isen. Rykta skal ha det til at han tok tilsaman over 700 isbjørn. Isbjørnen som vandrar forbi i dag skal nok være glad for at Henry Rudi ikkje bur i hytta i dag.

Utsikta frå hytta nordover langs austsida av øya.
Ein glad og uvitande isbjørn som ikkje kjenner historia til han som var med og bygde hytta han passerar.

Share

Haloer og bisoler

I det siste har vi innimellom vore heldige og oppleve dei atmofæriske, optiske fenomena, halo og bisoler. Det er for so vidt eit vanleg fenomen men vanlegare i kaldare stok som f.eks arktiske strok. Den observange lesaren har nok fått med seg at Hopen er ein arktisk værstasjon og då kan slike flotte observasjonar gjerast her og. Halo og bisoler er enkelt forklart ein slags regnboge, berre at det består av iskrystallar. Etter ei for so vidt fin mørketid, er det jo kjekt med slike openbaringar som skuldast sollys.

Share

Kvalross

Her på Hopen har vei eit dyr som både har mykje større tenner og er både større og tyngre enn isbjørnen. Det er selvfølgeleg kvalross vi snakkar om, den må finne seg i og komme på andreplass av eksotiske dyr her på øya. Like fullt eit imponerande dyr og eit fint skue. Det er noko eige med og sitje og sjå på desse store og fredelege skapningane. Vi har hatt ein del av dei innom men ikkje heilt nærme stasjonen endå, dei ligg på denne tid litt ute på isen nærme råker og slikt. Vi ser dei oftare i kikkert enn med det blotte auge.

Kvalrossen var om lag utrydda på Svalbard for ca 50 år sidan og blei då heldigvis freda, dei formeirar seg i sakte tempo og no er bestanden aukande. Dette gjere at kvalrossen blir eit meir og meir vanleg dyr og sjå både på Svalbard og andre stader i arktiske strok. Dermed og eit meir vanleg dyr her på Hopen og ikkje uvanleg ligg den i fjæra rett ved stasjonen. Vi har observasjonar av kvalross forskjellige stader rundt på øya men dessverre på litt avstand so dei beste og klåraste bileta kan vi no ikkje skryte på oss endå.

Share