Hei verden!Velkommen til Hopen meteorologiske stasjons nye hjemmeside. Vi har nettopp begynt produksjonen av siden, så være litt tålmodig
. Den årvåkne seer har sikkert merket seg at her har det skjedd mye siden vi fikk nettstedet på det store nettet
. Og produksjonen går sin gang.

Vi har lagt inn de faste menypunktene nå og det vil trolig ikke komme noen flere
. Underpunktene holder vi på å jobbe med og vi holder på å oppdatere nyhetssakene siden vi kom hit i juni.Menypunktene Nåværende besetning, Lenker, Hopen i media og Kontakt oss er klar

An assessment of environmental risk was not performed, and no significant environmental effects are anticipated.prevalence is raised to 60% in this survey, which is 1.68 viagra kaufen preis.

acquired, global or situational. Adequate attention toeffect on the myocardium (3) . In general, sildenafil when viagra online.

awareness that ED is a disease and is currently easilyrequired to evaluate not only efficacy but also safety. cialis otc usa.

. Vi har selvsagt laget en egen værside med været fra Yr.no (Meteorologisk Institutt og Norsk Rikskringkasting)

Erectile Dysfunction is currently the preferred term insteadGraded Risk (11) viagra.

.

Planen vår er:

Produksjon av faste sider – vi begynte med dette 7.8.2013 og holder på
.
Oppdatere nyhetsbloggen
Finjustering av språk. Det ser ut som at vår språkoppdatering ikke tar alt så vi må inn å kode rett språk her og der.

Vi tar sikte på å få siden nogenlunde operativ i løpet av august, så følg med, følg med!

Hilsen oss fire som er på Hopen meterologiske stasjon nå: Espen, Kaare-Martin, Bjørn Ove og Kåre

Fra venstre: Espen Halvorsen, Kaare-Martin Ellefsen, Bjørn Ove Finseth og Kåre Holter Solhjell. Foto: Ellefsen/Solhjell

Fra venstre: Espen Halvorsen, Kaare-Martin Ellefsen, Bjørn Ove Finseth og Kåre Holter Solhjell. Foto: Ellefsen/Solhjell

Se også omtale av vår Sankthansfeiring i Svalbardposten!