Så var det tid for nytt mannskapsskifte på Hopen

Fredag 14. juni kom KV Svalbard med det nye mannskapet ombord til Hopen. Været var fint og stasjonen åpenbarte seg som et Soria Moria når skipet seilte inn på østsiden av øya, forbi Koefoedodden. Det var en spent gruppe på tre som hadde store forventninger til å komme i land og ta fatt på sin gjerning. Stasjonsleder Kåre Holter Solhjell og maskinst Nils Aarreberg Juell møtte oss med stasjonsbåten og lemping av personell, utstyr, bagasje og proviant gikk smertefritt. I land ventet avtroppende kokk Tom Richard Sund og meteorologfullmektig Ted Riise
. Det ble som vanlig en del skytteltrafikk med båtene ut og inn for å hente proviant/utstyr og avlevere bagasje og etter hvert personell.

Alle tok del i utlemping av utstyr, bagasje og proviant fra lettbåten. Både gammelt og nytt mannskap sees i full aktivitet her.

Alle tok del i utlemping av utstyr, bagasje og proviant fra lettbåten. Både gammelt og nytt mannskap sees i full aktivitet her. Foto: Espen Halvorsen.

Etter en runde på stasjonen der det avtroppende personalet gikk gjennom sine arbeidsstasjoner, dro Nils, Ted og Tom Richard ut til KV Svalbard og videre på sin vei hjem
. Hopen Meteorologiske stasjon takker dem for innsatsen sist vinter.

Nils, Ted og Tom Richard skifter om til kystvaktas overlevingsdrakter og er klar for hjemreise. Stasjonssjef Kåre bivåner det hele og transporterer dem ut til KV Svalbard.

Nils, Ted og Tom Richard skifter om til kystvaktas overlevingsdrakter og er klar for hjemreise. Stasjonssjef Kåre bivåner det hele og transporterer dem ut til KV Svalbard. Foto: Espen Halvorsen

Kåre Holter Solhjell blir igjen over sommeren til han får avløsning når sommerbåten kommer hit.

Som forventet ble det en god gjennomgang av stasjonen, med vekt på rutiner og sikkerhet. Sikkerhetsøvelser som brann og bruk av våpen, knallskudd ble også gjennomført.