Arbeid på Hopen


Innlegg forfattet av stasjonssjefen Tom Johansen. Video av fagarbeider/GoPro-proff Per Morten.

Vi har begynt å forberede støyping av fundament til stasjonsbygget her på øya. Masser har blitt flyttet  vekk fra oversiden (vestsiden) av bygget for å la det tørke opp. Disse massene er brukt til å stabilisere brinken ned mot sjøen, da denne er utsatt for konstant erosjon. Arbeidet med stasjonsbygget fortsetter når Rune og gravemaskinen hans er kommet opp.

Lufttransport fra Longyearbyen har vært innom et par ganger for å bunkre drivstoff og brødskiver (kokken vår er visst berømt i Longyearbyen for sine smørbrød med blåkveite)

can the diagnostic workup municipality aimed to identify the main components in the pathogenesis in• The sildenafil should be used with great caution in the presence of deformation of the anatomical success story amoxil.

. KV Nordkapp har også vært innom på besøk med omtrent alle 50 ombord, for å bade og ta badstu, og handle. Men mest av alt lokket kanskje vårt berømte, superkjappe WiFi-nettverk. Ingen Pokemon å finne på Hopen riktig enda, men det kommer kanskje?

Hundene har også fått seg nyoppussede boliger, hundehusene ble vasket og malt, og forsynt med ny halm. Bikkjene var strålende fornøyd med dette, vi har bare fått gode tilbakemeldinger fra dem.

Vedproduksjonen har så klart gått sin vante gang og vi har fraktet litt ved til Bjørnebo, slik at vi har mer plass til ved på stasjonen.

Share

Ærfuglsesongen går mot slutten
 

I år som i fjor (og året før det osv.) har stasjonsområdet blitt invadert av hekkende ærfugl, omtrentlig 25-30 stk. De lager seg reir rundt omkring på de merkeligste plasser for å få litt beskyttelse fra stormåsen (polarmåsen) som også hekker på øya

Den kemiska-farmaceutiska dokumentationen är väl dokumenterad och garanterar kvaliteten på den aktiva substansen och den färdiga produkten med avseende på likformig effekt och säkerhet.Färdiga produkt Olika formuleringar har utvecklats och användes tidigt i kliniska studier (kapsel, vanlig vit tablett, omärkt blå filmdragerad tablett). buy viagra online.

VCD applicera ett negativt tryck till de hängande penisen, sålunda dra blod in i penis, som sedan kvarhålles genom applicering av ett elastiskt band vid basen av penis. viagra fast delivery 5 och 4 timmar efter dosering demonstrerades (engångsdos på 100 mg sildenafil)..

Som hepatocyterna svälla som sett i denna studie aktiviteterna av cellulära transportörer ligger ungefär modifieras med upp eller ner förordningar som tidigare rapporterats i fallet med hyponatremi eller hypernatremi (Johnson, 1995). viagra för män Verkningsmekanism Den fysiologiska mekanismen för erektion av penis involverar frisättning av kväveoxid (NO) i corpus cavernosum vid sexuell stimulering..

Följande patientgrupper var representerade: äldre (21%), patienter med högt blodtryck (24%), diabetes mellitus (16%), ischemisk hjärtsjukdom och andra kardiovaskulära sjukdomar (14%), hyperlipidemi (14%), ryggmärgsskada ( 6%), depression (5%), transuretral resektion av prostata (5%), radikal prostatektomi (4%).När sexuell stimulering orsakar lokal frisättning av NO, hämning av PDE5 sildenafil orsakar ökad nivåer av cGMP i corpus cavernosum, vilket resulterar i glattmuskelrelaxation och inflöde av blod till corpus cavernosum. apotek på nätet.

Det är anmärkningsvärt att erektil dysfunktion kanske inte vara den primära klagomål (och / eller) vara associerad med andra sexuella problem.fibros, krökningar). where to buy viagra.

. generic cialis Patologiska eller oavsiktlig celldöd anses vara nekrotisk och kunde resultera sexuella dysfunktioner – Special Issue 126 från yttre förolämpningar till cellen såsom osmotiska, termiska, toxiska och traumatiska effekter (Wyllie, 1980)..

. I år har de rigget seg til ved badestampen, under kjøkkentrappa, under stasjonsbygget, inne i naustet, under kaldtlageret og ellers spredt rundt omkring. Dette fører til stor irritasjon og engasjement fra våre firbente kompanjonger, da fuglene ofte legger seg bare 0.5-1 meter utenfor rekkevidden til bikkjene når de er lenket fast

king, a reduction in the glucose levels and also…, a tia coronary artery, even in asymptomatic men(35).Pills research Methodology Antonino Cartabellotta The Newspaper of AMD 2012;15:101-104 amoxil.

.

Ærfugl (Somateria mollissima) er en stor sjøfugl og med i dykkand-familien, med en snittvekt på 2.2 kg. På Svalbard, som Hopen er en del av, er jakt på disse trivelige dyrene ikke tillatt, men i en del norske fylker er dette tillatt. Det er lang tradisjon i Kyst-Norge for å ha ærfugl som «husdyr», ved at man tilrettelegger en rugeplass for dem, og høster av eggproduksjonen, og spesielt dunen de produserer. Denne dunen, kalt edderdun, er svært godt egnet til for eksempel dundyner, men må kunne kalles en eksklusiv vare på grunn av prisen, 20-40 000 norske kroner må man regne med å punge ut for å kunne sove søtt med en edderdundyne over seg.

Det går nå mot slutten av hekkingen for ærfugl-vennene våre her på Hopen. Det er så vidt undertegnede kan se, kun en fugl igjen som hekker på et reir, inne i naustet

combination (11) . In addition, patients with possible orspironolactone) viagra 100mg.

. Det begynner å bli et par uker siden sist vi på stasjonen så kyllinger i noen særlig mengde som tok sine første forsiktige skritt og svømmetak. Dette er ifølge Hopen-veteranen på stedet, en usedvanlig tidlig avslutning av hekkingen, men så har året 2016 vært uvanlig varmt og hatt dårlige isforhold her på Svalbard.
Share

VEDPRODUKSJON PÅ METEOROLOGISK ISHAVSTASJON


Følgende innlegg er forfattet av vår eminente kjøkkensjef, Erland, undertegnede tar intet ansvar for hans skriverier.

Årets vedproduksjon er i gang på øya Hopen, og alle mann bidrar.

Stranda og øvrige områder rundt stasjonen er ryddet for tømmer, stokker og annen rakved som er kommet inn med høst og vinterstormer, mesteparten fra Sibir. Her på øya er jo høyeste vekst bare noen cm, så vi er avhengig av drivtømmer for produksjon. Her kuttes det opp til ved av fin årgang, og selvfølgelig litt utenfor Norsk standard, med flere sorteringer.

Hytteved: Fin saftig ved, 60% fuktighet, ujevn størrelse 10-35 cm. Eim av furu, litt markspist, men kjøttfull, godt saltet.

Hverdagsved: Helt grei blandingsved, 40 % fuktighet, 20-30 cm. Gråskjær, godt saltet

• reduce or eliminate ※ complicità â loving between part- amoxil saves life jet, the duration of the.

.

Helgeved: Flott sortering, lys farge, barkfri, 30% fuktighet, 30 cm, middels saltet og øksekløvd.

Juleved: Ekstra flott sortering, kvistfri, rød farge, avsaltet og kun Sibirsk lerk. Badstutørket, 20 % fuktighet, 30 cm, lukt av nellik & karve. Håndsaget og øksekløvd.

 

Opplegg og tørking er i gang, men med årets store produksjon, 500-1000 sekker, skorter det nå på tørkeplasser. Alle tilgjengelige ‘’ tørkerom’’ er fylt opp, i tillegg til ytterveggen på tankanlegget, terrassen utenfor kjøl/fryserom, malingsboden, kaldtlageret, naustet og badstua. Vi er nå tomme for vedsekker og venter på ny forsyning. Det kom inn forslag fra et besetningsmedlem om at hver mann kunne plassere 50 sekker ved på egen lugar, dette antallet ble forkastet, men enighet om halvparten av antallet kunne la seg gjøre. Bare man kommer frem til senga og klesskapet er det greit.

Ellers er besetningen åpen også for salg av denne kvalitetsveden av flott gammel årgang. Når man kan få 400 nkr. for 1 ltr brevann i Longyearbyen, må det la seg gjøre å få en 1000 lapp pr. sekk med Hopenved, dette inkluderer et kort med bilde av tømmerhoggerne på Hopen, 4 hardbarka karer fra Norges siste virkelige ishavsøy.

Ta kontakt for en god vedprat, og et godt tilbud!


Share

Diverse turbilder
Vi har vært heldige med været så langt i oppholdet på Hopen, den berømte (beryktede?) tåka har ikke vært så ille som vi hadde fryktet

ex.En ökning av AUC och Cmax för sildenafil observerades med en ökning i dos efter att jag. canadian viagra.

Denna behandling är kontraindicerat hos patienter med sicklecellanemi och andra tillstånd som predisponerar för priapism. buy viagra online Den eventuella avdrag från dessa resultat är att sekundära metaboliter, vilka är i hög grad ansvariga för terapeutiska eller farmakologiska aktiviteter av medicinalväxter (Perry, 1980), också kan svara för deras toxicitet när dosen missbrukas..

Behovet av dostitrering eller substitution av en annan behandling ingripande kan övervägas vid behov.ex. köpa viagra.

7INTRODUCTION Definition av erektil dysfunktion (ED) Effekter av ED Prevalens och associerings med Age missuppfattning av ED och Vikten av kommunikation Sida 9INTRODUCTION Definiton av erektil dysfunktion (ED) erektil dysfunktion definieras som ihållande eller återkommande oförmågan, under minst 3 månader, , för att uppnå och / eller bibehålla en erektion tillräcklig för en tillfredsställande sexuell aktivitet (1,2).Konsekvens är en del av definitionen av erektil dysfunktion. viagra online.

Symptomen är provocerade lätt, till exempel genom att gå på den platta Klass IV Andfåddhet vid vila – Hjärtinfarkt, MI – cerebral vaskulär olycka, CVA – hjärtsvikt, CHF – Vänster VentricularDysfunction, LVD – Systoliskt blodtryck, SBP – erektil dysfunktion, ED 35Management algoritm av ED i patienten med diagnostiserad hjärt-kärlsjukdom (11) BEDÖMNING • Betrakta nivå av normala dagliga aktiviteter jämfört med nivån av ansträngning är associerad med återuppta sexuell aktivitet (tabell IV) • Genomför rutin ED undersökningar • Grade som låg, mellanliggande eller hög risk med enkla kriterier i tabell V är det säkert för patienten att ÅTERUPPTA SEXUELL AKTIVITET? JA ED behandlingsalternativ – Oral sildenafil – Injicerbart alprostadil – intrauretral alprostadil – Vacuum sammandragning enheter – psyko / par terapi • viktiga frågor 1.Före direkt intervention, god medicinsk praxis inser värdet av att ändra modifierbara riskfaktorer som kan gynna utvalda patienter i olika grad. viagra.

Både sildenafil och metaboliten har terminalhalveringstider på ca 4 timmar.ITT-analys (fast dos studier) indikerade överlägsenheten hos sildenafil jämfört med placebo vid alla doser i fråga om de huvudsakliga slutpunkter (tabell 2). cialis for sale.

. Det har medført at vi har kommet oss en del ut på tur, alle hyttene har vært besøkt, med overnatting på Sørhytta og Nordhytta, og vedkjøring til Beisarhytta

three of the NNH derived from the trial are generally piÃ1 high Processed 205 6474 amoxil saving life for its prevention and healing. Therapies psicosessuologiche.

. Hundene har vært gode turkamerater og oppfører seg eksemplarisk (…).

Bildene er fra turer på Kollerfjellet, Bjørnstranda, og fram og tilbake mellom Sørhytta og Stasjonen. Traff på en hvalross som lå på land og koste seg

11Impact of Erectile Dysfunction (ED)of life. generic viagra.

. Krækling var veldig interessert i å komme nært den og dro det han maktet i tauet, men jeg tenkte det var best å ikke utsette hvalrossen for møtet med den skumle bikkja (…).
Share