Ny besetning på plass.

Ærfuglene har også begynt å lage seg reir ved husveggene.

Tusen takk til besetninga på KV Harstad for bevertning på turen opp og for all hjelp med å få i land varer og personell.

Vi er evig takknemlig for den innsatsen dere gjør.