Rent vann er viktig

Vannet vi bruker på Hopen kommer hverken i vannledninger fra fastlandet eller lokalt grunnvann. Her hentes det fra småbekker om sommeren og av smeltet snø om vinteren. I og med at vi har hatt forholdsvis lite snø i vinter, har vi til tider vært litt usikre på vanntilførselen.

En skikkelig vanndugnad – Foto: Ted

Uansett, det vannet vi har må vi ta godt vare på, og det innebærer vask og rensing av vanntanken med jevne mellomrom. I og med at snøen hentes med traktor fra oppsparte snøhauger, hender det ofte at det kommer med litt mer en ren snø. Stein, grus, fjær, hundelort, etc. er med på å krydret vannet

.

 

 

Restvannet var ikke særlig appetittlig – Foto: Ted

Da tanken var delvis tømt, var ikke vannet veldig appetittlig, men heldigvis har vi god filtrering.

 

 

 

 

Etter at stein og grus var spadd ut, var det slam-suging av siste rest – Foto: Ted

 

Så var det rent og blått! – Foto: Ted

 

 

 

 

 

 

 

Men med tømming, skrubbing, slam-suging og skylling var vannbassenget som nytt.

 

 

 

 

For at snøen skal smelte raskerer, er det lurt med litt vann i bånn – Foto: Ted

Så var det bare å fylle på med ny ren og hvit snø – Foto: Ted

Så går vannsmeltingen sin gang og vi får deilig, rent vann – Foto: Ted

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så kan vi glede oss over godt vann i tiden framover. Heldig var vi også, da det kom en del nysnø som vi rakk å samle opp i hauger før den forsvant med «stormen» de siste par dagene.

Oppdatert 20. mars:

Selv om snøen er hvit og fin når du laster den inn i karet, skifter den farge når den smelter! Foto: Ted

Viktige vedlikeholdsoppgaver på stasjonenI tillegg til værobservasjoner hver 3
. time, is-målinger og værvarslinger på radioen til båter her nord i Ishavet, er det en del oppgaver og vedlikehold som må gjøres med jevne mellomrom for at stasjonen skal fungere. De fleste av disse oppgavene, i tillegg til værobservasjoner, tilfaller Bjørn, vår fagarbeider

• Nocturnal Penile Tumescence (NPT) Tests viagra kaufen ohne rezept köln for 5 days), produced a 182% increase in sildenafil systemic exposure after a 100 mg single dose, without any associated hemodynamic changes..

determining the long-term success of any selectedthese details during the history will educate the often viagra no prescription.

prevails, and the arteries and corporal smooth muscle are cialis prescription deficiency (e.g. androgen deficiency and hypogonadism),.

.

Hovedkontoret til Bjørn – Foto: Ted

 

 

 

 

 

 

 

Dette er både garasje og bakgården mek – Foto: Ted

 

 

 

 

 

 

 

Han har også ansvar for drivstoffanlegget, med 8 dieseltanker á 15.000 liter og helikopterdrivstoff (helifuel)-anlegget med 3 tanker á  også 15.000 liter.

Diseltankene står i et eget bygg lengst nord på stasjonen – Foto: Ted

 

 

 

 

 

 

 

Drenering og rundpumping må gjøres en gang i uka for å sjekke at drivstoffet holder god nok kvalitet til enhver tid – Foto: Ted

Viktigst er det kanskje at vi har tilgang på vann. Om vinteren vil dette si smelting av snø.

Ved snøfall samles snøen i hauger for å kunne fylles i tanken med jevne mellomrom – Foto: Ted

 

 

 

 

 

 

Snøen kjøres inn itinekaret …. – Foto: Ted

… hvor snøen etterhvert smelter og sendes inn i vanntanken. – Foto: Ted

 

 

 

 

 

 

 

Til snøsmelting i tinekaret benyttes varmen fra kjølevannet som går i en sløyfe fra dieselmotorene.  Strømforsyningen til stasjonen blir nemlig produsert av to kraftige dieselaggregat som bytter på å gå kontinuerlig. Det er 2 rekkeseksere på 6,7 liter som driver hver sin generator som kan levere 92 kW.  Normalt ligger effekten på 20-25 kW som går med til oppvarming av hovedbygget, snekkerbua og trimrommet, varmekabler i diverse rørledninger under bakken og for øvrig alt annet elektronisk utstyr man finner på stasjonen.  Disse følges opp og gjøres service på med jevne mellomrom
.

Bjørn må ta service på motorene hver 400- og 1200 timer bruk – Foto: Ted

 

 

 

 

 

 

 

Ellers hører også brøyting med som en del av oppgavene, da det hender det kommer snø her oppe. Da er det først og fremst helikopterlandingsplassen (helipad’n) som alltid skal være landingsklar. I tilfelle redningsoperasjoner fra Sysselmannens helikopter i Longyearbyen
.

Både helipad’n og veien opp til drivstoffbygget må holdes fri for snø Foto: Ted

 

 

 

 

 

 

 

Lysene på helipad’n er flotte snølykter før de blir måkt og renset for snø – Foto: Ted

Men, vel så viktig for oss selv er det at Storgata måkes og holdes åpen over «Lortbrua»

sexual performance are common contributing factors to1. Lifestyle and psychosocial factors (e.g. partner conflict, buy viagra.

.

Lortbrua er en del av Storgata foran hovedbygget, og er en viktig transportåre bort til helipad’n Foto: Ted

Enten vi vil eller ei, blir det en del søppel, og det som kan brennes brenner vi med jevne mellomrom når det ikke er for mye vind. Dette er en jobb med innsats fra alle mann.

Søppelbrenning foregår helt nord på stasjonen Foto: Ted

 

 

 

 

 

 

 

Selvfølgelig er det også andre oppgaver å henge fingrene i, som f.eks. vindusvask, MEN det skal ikke legges under en stol at vi også har rolige dager i godstolen.

Ragnar vasker panoramavinduene slik at vi kan se mørket bedre – Foto: Ted