VEDPRODUKSJON PÅ METEOROLOGISK ISHAVSTASJON


Følgende innlegg er forfattet av vår eminente kjøkkensjef, Erland, undertegnede tar intet ansvar for hans skriverier.

Årets vedproduksjon er i gang på øya Hopen, og alle mann bidrar.

Stranda og øvrige områder rundt stasjonen er ryddet for tømmer, stokker og annen rakved som er kommet inn med høst og vinterstormer, mesteparten fra Sibir. Her på øya er jo høyeste vekst bare noen cm, så vi er avhengig av drivtømmer for produksjon. Her kuttes det opp til ved av fin årgang, og selvfølgelig litt utenfor Norsk standard, med flere sorteringer.

Hytteved: Fin saftig ved, 60% fuktighet, ujevn størrelse 10-35 cm. Eim av furu, litt markspist, men kjøttfull, godt saltet.

Hverdagsved: Helt grei blandingsved, 40 % fuktighet, 20-30 cm. Gråskjær, godt saltet
.

Helgeved: Flott sortering, lys farge, barkfri, 30% fuktighet, 30 cm, middels saltet og øksekløvd.

Juleved: Ekstra flott sortering, kvistfri, rød farge, avsaltet og kun Sibirsk lerk. Badstutørket, 20 % fuktighet, 30 cm, lukt av nellik & karve. Håndsaget og øksekløvd.

 

Opplegg og tørking er i gang, men med årets store produksjon, 500-1000 sekker, skorter det nå på tørkeplasser. Alle tilgjengelige ‘’ tørkerom’’ er fylt opp, i tillegg til ytterveggen på tankanlegget, terrassen utenfor kjøl/fryserom, malingsboden, kaldtlageret, naustet og badstua. Vi er nå tomme for vedsekker og venter på ny forsyning. Det kom inn forslag fra et besetningsmedlem om at hver mann kunne plassere 50 sekker ved på egen lugar, dette antallet ble forkastet, men enighet om halvparten av antallet kunne la seg gjøre. Bare man kommer frem til senga og klesskapet er det greit.

Ellers er besetningen åpen også for salg av denne kvalitetsveden av flott gammel årgang. Når man kan få 400 nkr

data on efficacy and safety.primary sexual partner early in the therapeutic process. How to get viagra.

. for 1 ltr brevann i Longyearbyen, må det la seg gjøre å få en 1000 lapp pr. sekk med Hopenved, dette inkluderer et kort med bilde av tømmerhoggerne på Hopen, 4 hardbarka karer fra Norges siste virkelige ishavsøy.

Ta kontakt for en god vedprat, og et godt tilbud!


Share