Testing av reservestasjonen

Hvis uhellet skulle skje, må vi kunne evakuere bygningen vi bor og jobb i til daglig. Da har vi reservestasjonen å bosette oss i. Den ligger i utkanten av stasjonsområdet og har det vi trenger for å kunne bli værende her til vi får hjelp. Det er blitt gjort litt renovering av lokalene de siste årene, så vi måtte teste om det gikk an å være der.

Det ble fyrt opp i vedovnen og stedlig leder mikset sammen ei brownies-røre som ble stekt i vedovnen. Den ble nytt på trekaffen der vi også gjennomførte en omgang med ludo.

Det meldes om litt heftige utbrudd når tårn av brikker ble slått inn, men ellers forløp det hele ganske så gemyttlig. Det er en godt bevart hemmelighet om resultatet, men det kan meldes om at noen vant og noen tapte……